• Ενοικίαση χώρου για 6 ημέρες (2 μέρες προετοιμασία, 3 μέρες λειτουργία, 1 μέρα αποξήλωση).
  • Τοποθέτηση μοκέτας στους κοινόχρηστους χώρους.
  • Καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων.
  • Παροχή περονοφόρων οχημάτων για φορτώσεις, εκφορτώσεις, μεταφορές - μόνο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της αποξήλωσης.
  • Ασφάλιση - αστικής ευθύνης.
  • Φύλαξη της έκθεσης κατά τις ώρες μη λειτουργίας της, από ιδιωτική εταιρεία "SECURITY".
  • Παροχή κονκάρδας στους υπευθύνους κάθε περιπτέρου.
  • Παροχή προσκλήσεων.
  • Δωρεάν αναφορά στοιχείων και διαφημιστικής καταχώρησης των συμμετεχόντων στον κατάλογο της έκθεσης.

 © ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ, τηλ. 216 7004546, info@kipotechnika.gr