ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 
ΩΡΑ 11:00πμ

ΘΕΜΑ

Xylella fastidiosa: 
Γνωρίζοντας το πρόβλημα - χαράσσοντας "πολιτική" για το φυτικό υλικό
© ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ, τηλ. 216 7004546, info@kipotechnika.gr